Gitmo

gitmo

It seems that even Domo has done time down in Guantanamo Bay.

Back to top